Skip to content

Nedan hittar du länk till rapport samt bilagor från slutrapporteringen för Utmaningsdriven Innovation Steg 2, Vinnova.


Rapport UDI2

Ladda ned bilaga


AP2

Utveckling av återbruksaffären

Ladda ned bilaga


AP2A

Optimerad processbeskrivning för byggprojekt med återbruk

Ladda ned bilaga


AP2B

Kostnadskalkyl för olika faser av byggprojekt för återbruk

Ladda ned bilaga


AP2C

Samhällsekonomisk analys av återbrukad armerad betong

Ladda ned bilaga


AP3

Utveckling av strategier för Social license to operate (SLO) anpassade för accelererad omställning i branschen

Ladda ned bilaga


AP4

Utveckling och standardisering av inventerings- och demonteringsmetoder

Ladda ned bilaga


AP5

Design med och för återbruk

Ladda ned bilaga


AP6

Metoder för testning, kvalitetssäkring och garantier

Ladda ned bilaga


AP7

Pilottester

Ladda ned bilaga


AP8

Kommunikation synergier och kunskapsspridning

Ladda ned bilaga