Skip to content

Under våren 2023 kommer slutrapport och resultat från samverkan under Utmaningsdriven
Innovation steg 2 laddas upp, efter Vinnovas godkännande av rapporten.

Återhus består av ett konsortium av aktörer som vill driva branschförändring genom innovation och samverkan.