Skip to content

Pilottester

Arbetspaket 7 handlar om att koordinera arbetet i pilotprojekten, där vi testar delmoment av Återhus-processen i praktiken: allt ifrån inventering, kvalitetssäkring, projektering, till färdigställd nybyggnation. Vi skapar forum för kunskapsdelning och diskussion mellan projekten samt tillför kompetens från hela Återhus-konsortiet i det praktiska arbetet.