Skip to content

Kunskapsspridning

Arbetspaket 7 ansvarar för en gemensam samsyn på processer och resultat som framkommer under projektets gång. All den kunskap som genereras behandlas och sprids på ett för projektet och branschen ändamålsenligt sätt. Aktuell information, rapporter och publikationer kommer att delas på hemsidan.