Skip to content

Metoder för testning, kvalitetssäkring och garantier

Arbetspaket 6 arbetar med att ta fram en metod för tillståndsbedömning och kvalitetssäkring av bärande byggnadsdelar för återbruk av framför allt betong och stål. Vi testar tryckfasthet, kemisk sammansättning och konstruktiv prestanda med hjälp av icke-förstörande och förstörande provning. Här ingår även livslängdsberäkningar av kvarvarande livslängden hos byggnadsdelar. I samband med kvalitetssäkringen definieras ansvar och ansvarsroller för garantier för att säkerställa kvalitet och värde på material.