Skip to content

Regelverk, certifiering och standardisering

Arbetspaket 6 syftar till att utforma förslag till svensk standard och riktlinjer för projektering med återbrukade element genom aktiviteter som omvärldsanalys av nya standarder, certifiering av återbrukade konstruktionsdelar och tolkning av relevanta regelverk. I arbetet ingår att säkerställa beständighet och rutiner för oförstörande provning samt att strategiskt hantera tillståndsprocesser med hänsyn till BBR och andra myndighetskrav.