Skip to content

Design med och för återbruk

Arbetspaket 5 handlar om att ta fram tekniska lösningar och arkitektur för att kunna bygga med återbrukade byggnadsdelar. Det innefattar även förberedelse för framtida återbruk genom utformning av byggnadsdelar och monteringsmetoder för demontering. Vi undersöker hur vi på bästa sätt kan katalogisera befintliga fastigheter med hjälp av tillverkningshandlingar, relationshandlingar och digitala modeller samt hur vi kan bygga en databas som består av fastigheter i varierande åldrar som resurser för framtida byggnationer.