Skip to content

Implementering och uppskalning

Arbetspaket 5 handlar om att koordinera arbetet i ett antal pilotprojekt, där vi testar och implementerar delmoment av Återhus-processen i praktiken: allt ifrån inventering, kvalitetssäkring, projektering, till färdigställd nybyggnation. Projekten har olika inriktningar inom återbruk av tunga byggnadsdelar vilket ökar bredden i innovationen. AP5 utgör även ett forum för kunskapsdelning och diskussion mellan projekten samt tillför kompetens från hela Återhus-konsortiet i det praktiska arbetet.