Skip to content

Design med och för återbruk

Arbetspaket 4 handlar om att ta fram tekniska lösningar och arkitektur för att kunna planera för och bygga med återbrukade byggnadsdelar i större skala. Det innefattar även förberedelse för framtida återbruk genom utformning av byggnadsdelar och monteringsmetoder för demontering. I arbetspaketet ingår kartläggning och bedömning av befintliga byggnader för att identifiera möjligheter till återbruk, effektiviserad projektering för återbruk samt anpassning av byggelement i större skala kopplat till logistik och industrialisering.