Skip to content

Strategier för accelererad omställning

Arbetspaket 3 fokuserar på att skapa förutsättningar för systeminnovation genom analys och strategier för ’social license to operate’ anpassad till accelererad omställning längs värdekedjan i syfte att stärka bolagens förtroendekapital, legitimitet och samhällsacceptans samt utveckla inkluderande processer som ökar bolagens humankapital, samsyn och relationer med omvärlden. Med vårt arbete vill vi bidra till kompetensförsörjning, innovationskapacitet och förändringsberedskap och identifiera kritiska hållbarhetsfaktorer samt bidra till hantering av risker och målkonflikter relaterade till omställning.