Skip to content

Tekniska krav för återbruk

Arbetspaket 3 fokuserar på att fastställa tekniska krav för beslut om återbruk. Det inkluderar utvärdering av kvalitetssäkringsmetoder bl. a. baserade på statistik och nya icke-förstörande provningsmetoder. Dessutom omfattar det utvecklingen av klassningssystem samt provning av olika rekonditioneringsåtgärder.