Skip to content

Utveckling av återbruksaffären

Arbetspaket 2 är uppdelat i tre delmoment som tillsammans beskriver värdeskapande och affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi vid återbruk av tunga byggnadsdelar. Vi tar fram Återhus-specifika hållbarhetsindikatorer med ambitionen att säkerställa ett värdeskapande längs återbruksprocessens hela värdekedja.