Skip to content

Cirkulär omställning för bygg- och fastighetsbranschen

Arbetspaket 2 syftar till att kartlägga och utveckla affärsmodeller och projektprocesser för återbruk av stommar, hantering av risker – både kvalitativa och ekonomiska, planerings- och tillståndsprocesser samt cirkulär upphandling och affär. Arbetspaketet ska utmana industriellt byggande som norm för att påverka omställning på systemnivå.