Skip to content

Projektledning och koordinering 

Arbetspaket 1 består av administration, projektledning och rapportering. Fokus ligger på att möjliggöra inkluderande innovationsprocesser. Genom vår normkritiska ansats arbetar vi aktivt med att uppnå jämställdhet och mångfald inom både utvecklingsarbete och beslutsfattande.

Styrgruppen är beslutsfattande och består av alla arbetspaketsledare.