Skip to content

Projektledning, administration och kommunikation 

Arbetspaket 1 består av administrativ och ekonomisk hantering, mötesorganisation, uppföljning av arbetspaket, rapportering, samt koordinering av kommunikation. En betydande del är att aktivt följa upp och hantera jämställdhetsaspekter. Målet är att skapa en effektiv samarbetsplattform med transparent projektgenomförande. 

Styrgruppen är beslutsfattande och består av alla arbetspaketsledare.