Skip to content

Kommunikation och synergier

Arbetspaket 8 handlar om att kontinuerligt kunskapsdela och kommunicera i media, webinarier, seminarier, föreläsningar. Vi arbetar med att utöka vår samverkan branschöverskridande med fler aktörer som bidrar till omställningen till cirkulär ekonomi. Ett pedagogiskt program tas fram för återbruksprojekt som ska förmedla värdet av återbruk till slutbrukaren.