Skip to content

Kostnadskalkyl för byggprojekt med återbruk

Arbetspaket 2B utvecklar en mall för kostnadskalkyl som är anpassad till Återhus-processen. Kalkylen baseras på kostnadsexempel från pilotprojekt. Den innefattar kostnader för nya arbetssteg såsom materialinventering, men också minskade kostnader, så kallade ”plusvärden” som är undvikta kostnader för material, tid och miljöpåverkan.