Skip to content

Optimerad processbeskrivning

Arbetspaket 2A kartlägger Återhus-processen längs byggprojektprocessens värdekedja. Vi beskriver vilka arbetssteg, beslutsmoment, tillståndsprocesser och värdeskapande som behöver förändras, kompletteras eller läggas till för att integrera återbruk av tunga byggnadsdelar i ny-, till- och ombyggnation. Vi identifierar nya kompetensbehov samt behov av eventuella nya aktörer i Återhus-processen och affärsmoment för att möjliggöra en cirkulär och hållbar affär.